Stalin vs. Putin?

Jari Jumpponen  East Office 3.10.2017

Jari Jumpponen
East Office
3.10.2017

Venäläinen Levada-tutkimuslaitos julkaisi aiemmin tänä vuonna uusimmat tulokset seurantatutkimuksesta, jota on tehty vuodesta 1989 lähtien. Kyselyssä 1600 vastaajaa pyydetään nimeämään 10 maailmanhistoriaan kaikkina aikoina eniten vaikuttanutta henkilöä. Tiedotusvälineet uutisoivat tuloksia otsikoiden Stalinin olevan Putinia suositumpi. Mutta mitä itse asiassa venäläiset vastasivat – ja mitä heiltä kysyttiin?

Ennen uusimpia tuloksia on ehkä paikallaan tarkastella mitä on vastattu aiemmin. Vuonna 1989 ensimmäisellä kyselykerralla kymmenen kaikkien aikojen maailmanhistorian vaikuttajien joukkoon nimettiin useimmin Lenin – olihan Neuvostoliitto vielä pystyssä, joskaan ei välttämättä enää voimissaan. 72% vastaajista nimesi Leninin merkkihenkilöiden listalle. Pietari Suuri (38%), Pushkin (25%), Lomonosov (20%) ja sotamarsalkka Zhukov (19%) saivat myös useita mainintoja. Muista kuin venäläisistä listalle pääsivät tuolloin Napoleon (6%) ja Isaac Newton (6%).

Seuraavan kerran kysely toistettiin viisi vuotta myöhemmin, jolloin Neuvostoliitto oli jo lakannut olemasta. ”Leninin kannatus romahti” olisi varmaan otsikko tuolloin kuulunut – nyt enää kolmannes vastaaja sisällytti hänet omaan top-10 vaikuttajalistaansa, ja Pietari Suuri mainittiin Leniniä useammin (41%). Myös Stalin (20%) ja Napoleon (19%) olivat molemmat nostaneet merkitystään venäläisten mielissä. Sen sijaan Gagarinia (8%) ja Tolstoita (8%) ei enää mielletty samanlaisiksi suurmiehiksi kuin aiemmin – vuonna 1989 molemmat olivat saaneet kaksi kertaa useammin mainintoja.

Vuosituhannen vaihtumisen kynnyksellä (1999) Pietari Suuri oli kyselyn ykkönen (45%), vanavedessään Lenin (42%) ja Pushkin (42%), jonka syntymästä tuli kyseisenä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Koko kolmikkopäihitti Stalinin (35%). Edellisessä kyselyssä melko vaatimattomiin lukuihin jääneen Gagarinin kannatus oli noussut puolestaan raketin lailla – hänet mainitsi nyt jo joka neljäs vastaaja.

Vuoden 2012 kyselyssä Stalin (42%), Lenin (37%) ja Pietari Suuri (37%) olivat selvä kärkikolmikko. Pushkin mainittiin edelleen usein (29%) ja toisen kirjallisen legendan, Lev Tolstoin kuolemasta oli vastikään kulunut sata vuotta, mikä varmaan näkyi luvuissa (24%). Putin (22%) oli listan kuudes, vaikka oli juuri palannut presidentiksi.

Uusimmassa kesän 2017 kyselyssä useimmin mainitut maailmanhistoriaan kaikkien aikojen eniten vaikuttaneiden henkilöiden listauksessa Stalin mainittiin siis useimmin (38%), vanavedessään Putin (34%), Pushkin (34%) ja Lenin (32%).

Mitä luvut kertovat?

1.      Venäläisten näkövinkkelistä maailmanhistorian vaikuttajajoukko koostuu suurmiehistä. Ainoa listalle yltävä nainen on Katariina Suuri, jonka vuodesta toiseen mainitsee noin joka kymmenes.

2.      Sotasankarit ja tiedemiehet ovat laskussa, kirjailijat nousussa. Lermontov, Pushkin ja Jesenin mainitaan selvästi useammin nykyisin kuin 20 vuotta sitten. Sotapäälliköt Suvorov, Kutuzov ja Zhukov taas mainitaan tätä nykyä harvemmin kuin heti Neuvostoliiton hajottua – tai kymmenen vielä vuotta sitten. Stalin on tässä suhteessa poikkeus, joka henkilöityy Suuren isänmaallisen sodan voiton juhlintaan. Levadan kyselytutkimuksissa Stalinin toimet hyväksyvien määrä on noussut Krimin haltuunoton jälkeen – vastaajista noin 40% ilmoittaa hyväksyvänsä Stalinin teot kun taas alle 20% suhtautuu Stalinin toimiin tuomitsevasti. Kannattajia on kaikissa sosiaali- ja väestöryhmissä, muita enemmän maaseudun vanhusten joukossa. Mainittakoon että myös Iivana Julman katsotaan mielipidetutkimuksissa tuoneen maalle enemmän hyvää (49%) kuin huonoa (13%).

3.      Historiankirjoitus, oppikirjat ja televisio. ”Joka hallitsee menneisyyttä, hallitsee tulevaisuutta; joka hallitsee nykyisyyttä, hallitsee menneisyyttä”. Historiakerrontaa käytetään hallitsemisen välineenä, ja tavoitteena on kansan konsolidointi yhtenäisen historiatulkinnan pohjalle, kuten Andrei Kolesnikov kirjoittaa (Carnegie, 8/2017). Tässä on haasteensa, koska kansan saaminen yhden virallisen kollektiivisen muistin taakse on käytännössä mahdotonta. Oppikirjoilla on erityinen roolinsa virallisessa historiatulkinnassa.

4.      Venäläisten lista maailmanhistorian merkkihenkilöistä koostuu lähes yksinomaan venäläisistä. Isaac Newton, Einstein ja Napoleon ovat ainoat ei-venäläiset. Kuinka moni yhdysvaltalainen listaisi muita kuin amerikkalaisia? Olemme aina aikamme ja oman elämänpiirimme vankeja. Kukin voi pohtia, ketä omalle top-10 listalle nimeäisi. Kuinka monta suomalaista listaisimme?