Suomalaisena on helppo tiedostaa, että Moskovan ja Pietarin suurkaupunkien lisäksi Venäjällä on huonojen teiden riivaamaa maaseutua ja Siperiaa. Moskovassa ja Pietarissa asuu venäläisistä kuitenkin vain joka kymmenes ja maaseudullakin vain joka neljäs. Tutkan alle jäävät usein vähemmän kiinnostavat ympäristöt, joissa valtaosa kuuluisista tavallisista ihmisistä asuu. Keitä ja missä nämä ihmiset sitten ovat? 

Jos laitamme venäläiset seisomaan jonoon aloittaen moskovalaisista ja päättäen jonon kaikkein pienimmän kunnan asukkaisiin, jonon keskellä seisova yksilö asuu reilun kahdeksankymmenentuhannen asukkaan Buzulukin kaupungissa lähellä Venäjän ja Kazakstanin rajaa Samara-joen varrella. Maantieteellisteknisesti buzulukilaiset asuvat vielä Euroopassa, eli Uralvuoriston länsipuolella, kuten kolme jokaisesta neljästä muustakin venäläisestä. 

Viidentoista miljoonakaupungin lisäksi Venäjällä on lähes kolmesataa keskikokoista kaupunkia, joiden asukasluku jää viidenkymmenentuhannen ja puolen miljoonan välille. Näistä kaupungeista ja samalla venäläisistä suuri osa sijaitsee juuri siellä, missä Buzuluk, eli tuhannen kilometrin säteellä Moskovasta itään ja etelään. Ei kaukana Siperiassa, ei Suomen kanssa samoilla leveysasteilla kylmässä pohjoisessa eikä Venäjän syvässä etelässä Kaukasuksella.  

Tämä alue on myös taloudellisesti tavallisinta Venäjää. Siellä asukkaiden keskitulot ovat lähimpänä koko Venäjän keskiarvoa, eli tänä vuonna vajaassa viidessäsadassa kuukausittaisessa eurossa. Elämä on siis vaatimattomampaa kuin Moskovassa, jossa tavallisen asukkaan käytössä on kuukausittain yhdeksänsataa euroa, mutta varakkaampaa kuin esimerkiksi Venäjän Kaukasiassa, jossa tulot jäävät – ainakin virallisten tilastojen mukaan – helposti reiluun kahteensataan euroon. Alueella on vähän luonnonvaroja verrattuna Venäjän merkittävimpiin öljyä ja muita raaka-aineita tuottaviin alueisiin. Tämän sijaan siellä on merkittävä osa venäläisestä maataloustuotannosta ja teollisuudesta.

Kuten Venäjällä laajemminkin, Moskovan kaakkoispuolella valtaenemmistö on etnisiä venäläisiä. Toisaalta jo näin lähellä Moskovaa on monietniselle Venäjälle tyypillisiä etnisiä tasavaltoja, kuten tataarienemmistöinen Tatarstan ja baškiirikansan mukaan nimetty Baškortostan. 

Suomen keskimmäinen asukas asuu Seinäjoella. Suomalaisessa vertailussa se on mielenkiintoisen samankaltainen kuin venäläinen vastaparinsa venäläisessä vertailussa. Suomessa Seinäjoki on vielä melko etelässä ja senkin ympäristössä on useita keskikokoisia suomalaisia kaupunkeja. Seinäjokisten ihmisten elintaso on varsin lähellä suomalaista keskiarvoa – jossa toki lähelle kahdellatuhannella kuukausittain käyttöön jäävällä eurolla on tasoero venäläiseen verrattuna. 

Luulen, että kuten suomalaiset Venäjän kohdalla, ulkomaalaiset näkevät Suomessa helposti pääkaupunkiseudun ja Lapin, unohtaen väliin jäävän alueen. Joskus lienee kuitenkin hyödyllistä muistuttaa itseään ääripäiden väliin jäävistä tavallisista alueista – katsokaamme siis Moskovan taakse, muttei liian kauas.